Mucit Genç Atölyesinden…

3D MODELLEME

3D yazıcılarda modelleme ve malzeme bağımsız 3D modelleme projeleri

ELEKTRONİK

Arduino, Raspberry Pi, Geliştirme Kartları vs kullanarak yapılan projeleri

TASARIM

Malzeme bağımsız projelere dış aksam oluşturma

YAZILIM

Geliştirilen projelerin algoritma ve kodlanması

LEGO

LEGO® MINDSTORMS® EV3 robotu ile programlama ve tasarım

TEKNOLOJİ TARİHİ

Altınçağ mucitleri ve buluşlarını tanıma

.

I

İsim:(Gerekli)
Soyad:(Gerekli)
E-mail:(Gerekli)
Neleri değiştirmek, geliştirmek istiyorsunuz?(Gerekli)